KATEGÓRIA

VZŤAH MUŽ ŠKORPIÓN - ŽENA VÁHY

DENNE.SK - HOROSKOPY - VZŤAH MUŽ ŠKORPIÓN - ŽENA VÁHY

 popis znamení
 Kozorožec
 22.12. - 20.1.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Vodnár
 21.1. - 20.2.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Ryby
 21.2. - 20.3.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Baran
 21.3. - 20.4.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Býk
 21.4. - 20.5.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Blíženci
 21.5. - 21.6.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Rak
 22.6. - 22.7.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Lev
 23.7. - 23.8.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Panna
 24.8. - 23.9.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Váhy
 24.9. - 23.10.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Škorpión
 24.10. - 22.11.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Strelec
 23.11. - 21.12.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 partnerské spolužitie
Ať je žena Váhy sebevíce bystrá, inteligentní a logická, může nad tím strá-vit celý život, a stejně z neurčitých rysů tváře svého štířího muže nikdy nevyčte jeho niterné city. Nikdy nepronikne k tajemství pod jeho nehyb-nou maskou. Je chodící záhadou, jež navždy odolá definitivnímu rozluštění. Pokud ji miluje, podělí se s ní o víc než s kterýmkoli jiným člo-věkem na světě, ale to neznamená, že ji pozve do všech zákoutí své mysli, srdce a duše nebo dovolí potulovat se v nich. Tyto tajné komnaty jsou za-dány jen pro něho a stvořitele - jeho Boha.Kdyby jí to náhodou někdy řekl, její skvělý rozum by zřejmě našel vý-borný důvod začít hádku (promiňte, debatu) na toto téma: "Jak to myslíš, Bůh? Copak si neuvědomuješ, že jsou stvořitelé, to znamená pan a paní Bohovi, že i tvůj stvořitel měl ženský protějšek, tak jak ho má všechno v celém vesmíru?" Ženy tohoto znamení vždy tak trochu bojují o ženskou rovnoprávnost, i když se maskují voňavou ženskostí a milým úsměvem, ale teď je na stopě pravdy. Výborně! Žehnám vaší moudrosti, Váhy.Hned pod povrchem chladného Štíra je zakopán syndrom pomsty -takže by si měla dávat pozor, aby ho přespříliš nedráždila. Odvetná opa-tření raněného a rozzlobeného Štíra by mohla vážně otřást její ženskou rovnováhou. Za zdáním soběstačnosti a sebejistoty se u tohoto muže skrý-vá hluboká citlivost. A nyní jedno varováni pro něj. I když mají Váhy konejšivě lahodný hlas, krásné rysy tváře a zářivý úsměv, jsou mužským znamením a kromě toho i základním slunečním znamením vůdcovství. Chytrý Štír zná ze slovníku spisovného jazyka definici slov "mužský" a "základní". Měl by tedy pochopit, že se tato dívka i se vší svou ženskostí nikdy, a to ani kvůli němu, nestane spokojenou konkubínou. Ve své póze jemné ženské poddajnosti sice dovede být nepopiratelně přesvědčivá zvlášť když ho opravdu miluje, ale pod svým radostným výrazem a hladkou fasádou bude nešťastná, jestliže nebude moci nést zodpovědnost za významné záležitosti. Smeták, hadr, nádobí a plenky do této kategorie nespadají. Jsou sice důležité ... ale není to úkol, výzva, duševní podnět a pokud její rozum nemá potřebné podněty, stane se z ní velmi smutná dáma. Jistě, musíme připustit, že není nic podnětnějšího než úsilí zmocnit se lásky Orla, ale jakmile jednou toto kolo vyhraje, objeví se neklid. Tato dívka je ženský Odysseus - jen ještě s jedním problémem navíc, kterým Odysseus při svých plavbách po sedmi mořích netrpěl - potřebuje společnost. Když zůstane sama, chřadne. Váhy vládnou manželství a partnerství. Jen si představte, jaké to je - tak moc potřebovat pohodlí útulného manželství a současně neustále toužit rozběhnout se a dobýt svět. Už víte, proč se Váhy topí v pocitu marnosti a nerozhodnosti?Štír je vládcem osmého astrologického domu peněz (mezi mnohým jiným), a navíc pro Váhy představuje druhý dům peněz a hmotného majetku, to vše nabývá v tomto svazku většího významu než u většiny jiných párů. Na příjmy se v jejich vztahu bude klást velký důraz. Zda onen důraz bude pozitivní, nebo negativní, bude záležet na poloze jejich Sluncí a Lun a na dalších hvězdných vlivech a též - jako vždy - na jejich snaze o soulad v této oblasti společného života. Ale mohou si být jisti, že peníze vystrčí své malé (nebo velké) růžky a často budou naléhavou otázkou vyžadující diskusi, rozhodování. Oddělené bankovní účty. Velmi doporučuji oddělené bankovní účty. Je to vlastně dobrá rada pro každý pár, ale obzvláště pro tento. Žena Váhy nebude příliš šťastná, když bude muset žádat muže o pár drobných na ženský časopis nebo na nákup. Nedělají to už dokonce ani dívky Ryby; a Váhy dosáhly rovnoprávnosti dávno před nimi.Pokud bude žena chtít jít do zaměstnání, měl by být muž přímo nadšený. I kdyby nebyl, ona to stejně udělá. Štír by se ještě zastrašit nechal,ale žena ve znamení Vah se jen tak snadno nedá. Chvíli se bude pohupovat sem a tam a bude předstírat, že její nerozhodné váhání způsobila starost aby její práce nerušila jeho nebo jejich domácí život. Hraje si s ním a svou úzkost používá jako záminku, aby získala nezbytný čas pro vyvážení svých vah. Nakonec si stejně udělá přesně to, co bude chtít. Ať to bude cokoli. Těžko říci. Ale až se jednou konečně rozhodne, bude si tvrdě stát na svém, tím si buďte jisti. Jestliže to bude práce, která vyžaduje titul a souvisí s uměním, tím lépe. Bude dojemně šťastná, protože Váhy musí být nějakým způsobem v řídící pozici - a pro ni umění a krása není prací ,ale hrou. Nejšťastněji se člověk cítí v takovém zaměstnání, které si vybere sám a dělal by je i zadarmo. Pracovat s láskou je posvátná věc.V astrologii se Váhy mezi jiným úzce spojuji s právem. Nemělo by ho tedy překvapovat, když během jejich hádek (pardon – diskusí) zaslechne v jejím hlase právníka. I kdyby sám byl advokát, často ho svou logikou do-stane. Občas si možná pomyslí, že se nezamiloval do ženy, ale do svého profesora práva z fakulty, a aby se ujistil, s kým vlastně žije, bude si ji mu-set pořádně prohlédnout. Zářivé oči, pravidelné rysy tváře a smyslná silueta Venuše ho rychle uklidní. Ano, je to žena. Ale ty mužské duševní pochody ho vždy vyplaší. Bude ho mást, že je chvíli panovačná, chvíli poddajná - a je jen málo věcí, které Štíra zmatou. Někdy přijdou okamži-ky, kdy propadne nevysvětlitelné depresi a bude se sám sebe ptát, kdo vlastně v tomto svazku vládne. (To je oprávněný dotaz.) Na druhé straně, jeho zvyk cenit si jejích ctností potichu, když ona to potřebuje uslyšet na-hlas, jeho chladná objektivní kritičnost ji může trápit více, než si on myslí.Žena Váhy bude muset použít všech svých značných zásob šarmu a taktu, aby se naučila snášet tohoto mlčenlivého muže ponurých nálad. Ne, neopustil ji, jen si zaplaval o trochu dál od pobřeží, než bývá jeho zvy-kem, do hlubokých vod rozjímání o tajemství života, a nepotřebuje, aby vedle něho plavala tělesná stráž. Rád vyráží na tyto noční výlety sám. Na klábosení nebo neodbytné otázky typu: "Na co myslíš?" nebo "Proč jsi tak potichu, miláčku?" odpoví dlouhým studeným pohledem a dalším ml-čením. I hovornější Štíři s několika planetami v Blížencích, Beranu nebo Lvu mají své samotářské okamžiky.Zpočátku bude mezi nimi působit nemalé pnutí; on odpovídá pohle-dem a dotekem, zatímco ona hovoří tak, jak to lidé umějí, zvuky, kterým se říká slova. A pro Štíra, i když je v jiných oblastech života družný a společenský, nebude snadné užívat mnoho slov, když má vyjádřit své citové nebo sexuální pocity. Pokud jsou mezi jejich horoskopy Slunce s Lunou v harmonizující pozici, žena mu porozumí, začne vážit svá slova a komu-nikovat spíše svým oslnivým úsměvem - a výmluvným tichem.Pokud se stane, že mají polohu Slunce a Měsíce ve čtverci nebo v pro-tikladu, vyhlídky na stálost svazku nejsou příliš dobré. Pokud je jedním z těch Štírů, kteří mají slabost pro alkohol nebo drogy, a ona je jedna z těch dívek milujících večírky, pak nastane problém. Váhy vytvoří spo-lečenské prostředí, které bude pokoušet Štírovu skrytou slabost. Její záliba ve veselí, společnosti a rozptýlení se může pro Štíra stát lepkavou pavučinou, která ho zvábí k nejrůznějším únikům (pitím počínaje a nebez-pečným umělým povzbuzováním konče). Život je vždy připraven svést poddané Pluta do temných vod, a usměvavá okouzlující dívka ve zname-ní Vah dokáže být pořádně svůdná. Ale vyvinutý, houževnatý a cílevědomý Štír (a je jich mnoho), který dokáže těmto vábivým písním odolat, a osvícená, duševně vyrovnaná a citově vyvážená žena Váhy (typ, který vysoce převyšuje dívky ve znamení Vah z večírků) mají velkou naději vytvořit pevný vztah, když se do sebe srdcem i rozumem zamilují. Možná ji bude občas podezřívat, že s ním nejedná úplně na rovinu a neříká mu, co si opravdu myslí, byť používá mnoha slov. Opravdu odrážejí její skutečné pocity? Přemýšlí, protože je od přírody podezřívavý. Je to dvojí problém, protože i ona bude mít problémy s jeho obratnými způsoby, jak se vyhnout okamžité odpovědi na její otázky. Co se skrývá ze těmi nehybnými rysy? Přemýšlí, protože je od přírod zvídavá. Jsou chvíle, kdy se zdá, že muž je ještě tvrdohlavější, než opravdu je, když bez vysvětlení, proč mu na tom tak záleží, na něčem trvá a myslí si, že by mu měla důvěřovat, protože dobře ví, co dělá. Pro jejich manželství bude bezpečnější, když mu bude raději důvěřovat, než když bude pochybovat. Ano, řekla jsem manželství. Pro Váhy neplatí žádné ty uvolněné životní plány Věku Vodnáře. Možná že by chvíli v takovém vztahu žila, ale nakonec by se buď vdala, anebo by odešla. Vezmi si ji, jinak ji ztratíš - kvůli jinému muži. Anebo si najde vzrušující profesní dráhu, která se jí stane manželstvím. Nesmí být sama a musí vědět, kam kráčí.Po sňatku si mnoho žen ve znamení Vah ponechává své dívčí jméno. Pokud s tím Štír souhlasí, tak můžete klidně vsadit všechny své peníze v prasátku, že patří k těm velmi vzácným vyvinutým Orlům. Než se žen rozhodne ponechat si své dívčí příjmení, bude váhat - co se stane, až s narodí děti? Na druhé straně - nebude jí chybět hřejivá intimita toho, že nese jeho jméno, jestliže si ponechá svou nezávislost? Jsou zde dvě hlediska, víte .….Po několika hodinách, dnech, týdnech hledání rovnováhy by se vzdal dokonce i tvrdohlavý Býk a řekl by: "Tak si je nech! Nech si je!" A totéž řekne i Štír. Její váhavost ho unaví a křikne (i když jen málokdy křičí) "Tak si je --- !! nech! Jak jsem ti už říkal, když jsem to poprvé navrhl, myslím, že to je výborný nápad." (I když ten nápad potají nenávidí.)Legrační na tom je, že sám nápad byl původně její, ne jeho. Sladce ho zasadí do hlavy svého milého tak něžně a jemně, že úplně zapomene, odkud se vzal, a bezelstně bude přesvědčený, že to on přišel s návrhem jako první. Tomu astrologie říká "železná pěst v sametové rukavičce". Když dokáže úderem vyřadit štíří vnímavost, můžete si být jisti, že ač je sametová, je pozoruhodně silná:Tito dva nejsou citově vášniví, jsou spíše v duševním souladu. V sexu dokážou vytušit přání druhého, a to je dobré. Neuvědomují si však, jak tato přání uspokojit - a to je špatné. Orel by si měl prostudovat Knihu Kazatel, která říká, že je čas objímat i čas objímání zanechat. Zanechat objímání by měl tehdy, když žena prožívá muka nějakého vážného rozho-dování. Kdyby ji zkusil uklidnit, uvolnit náruživým milováním, mohl by se pak cítit hluboce raněn, až by zjistil, že ji jeho úsilí jen svázalo, znervóznilo a zneklidnilo ... avšak akt lásky by měl vyústit v klid, mír a uspokojení. Když jsou její váhy vyvážené, je pro něj ideální partnerkou - a tehdy je jejich tělesné sjednocení duchovně tak sblíží, že se jí oči zalijí slzami v úžasu nad silou lásky, která dokáže dopravit duši do krásy tím, že se stanou ,jedním tělem". Ale když se váhy této ženy naklánějí, bude milování s ni příjemné asi jako milováni s lady Macbeth.Muž Štír zřejmě uspokojí každou smyslnou a erotickou touhu, každou tajnou potřebu citu a ohnivé vášně, o jakých kdy dívka romanticky snila - kromě jediné. Rozhodné jí nebude recitovat během milování básně -ani jí nebude v nejintimnějších okamžicích šeptat vyznání oddanosti. Řek-ne mu to a možná se bude pokoušet ho to naučit. Může se jí snažit vyhovět. Ale jestliže se muž bude pouze pokoušet chovat spontánně, ona si pomyslí, že ji nemiluje. Není to pravda. Ale tento člověk se cítí nepři-rozeně, když má otevřeně projevit své city. Domnívá se, že svou lásku projevuje oddaností a sexuální vášnivostí. Proč by ještě potřebovala opa-kovaně slyšet "miluji tě"? Nevím proč, ale ona to potřebuje. Bude nutné nalézt kompromis. Ona se pokusí být něžnější a méně náročná ... a on si uvědomí, že si tato žena s sebou do postele nebere křišťálovou kouli, tak jak má vědět, že jeho city jsou stejně hluboké a opravdové, jako když spo-lu poprvé z radosti plakali - pokud jí to neřekne? Použiji logiku Vah a připomenu Orlovi, že několik láskyplných slov předejde obrovské ne-smyslné žárlivosti. Ať je jeho tvář všední nebo krásná, magnetické sílové pole Pluta pulzuje v jeho auře a jeho nepopiratelný magnetismus, jakým na ženy působí, ji může přimět k žárlivosti. Copak Julie mohla pochybo-vat o Romeovi, když jí vytrvale vyznával lásku? Ne, nemohla. Ani Váhy nebudou pochybovat, když se jim od něj dostane dědictví Juliina.Popřejme jim hodně štěstí, ať se jim podaří sladit své vibrace. Je to pro nás pro všechny velký dar, když se do sebe ti dva zamilují. Ona se pro je-ho neodbytné ambice může stát idealistickou stružkou, pomůže je svést na cestu, která všem ponižovaným a znaveným této planety přinese sprave-dlnost. Jeho moudrost už dohlédne na její vzdušnou váhavost a jemně v ní zformuje rozumný přístup k jejímu dennímu snění. Logický úsudek Vah mu pomůže vyjasnit složitou změt ,jeho profesních, rodinných a osobních nesnází, které se dříve nebo později před každým znamením Vody vyno-ří, tudíž i před nepřemožitelným Štírem.Spojení bezedné orlí sebedůvěry se skvělým smyslem pro spravedl-nost Vah je pro všechny blahodárné. Jejich soukromá láska má vynikající vyhlídky na to, aby se od nich rozlétla a proměnila v báječnou energii pro celé lidstvo. Kdyby spolu ti dva meditovali v pyramidě nebo šeptali kouzelné mantry ve starověkém chrámu Inků ... jaké zázraky by se mohly stát! Naši stvořitelé by s tím souhlasili.


Prevzaté z knihy "Znamení lásky"Návrat na hlavnú stránku SZM.sk