KATEGÓRIA

VZŤAH ŽENA RYBA - MUŽ ŠKORPIÓN

DENNE.SK - HOROSKOPY - VZŤAH ŽENA RYBA - MUŽ ŠKORPIÓN

 popis znamení
 Kozorožec
 22.12. - 20.1.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Vodnár
 21.1. - 20.2.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Ryby
 21.2. - 20.3.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Baran
 21.3. - 20.4.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Býk
 21.4. - 20.5.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Blíženci
 21.5. - 21.6.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Rak
 22.6. - 22.7.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Lev
 23.7. - 23.8.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Panna
 24.8. - 23.9.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Váhy
 24.9. - 23.10.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Škorpión
 24.10. - 22.11.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 Strelec
 23.11. - 21.12.
      ako ho spoznáte
      muž - žena - dieťa
      nadriadený - podriadený
      partnerské vzťahy

 partnerské spolužitie
Podivným výsledkem tranzu, do kterého se dokáže dostat žena Ryba ve společnosti Štíra, je často láska následovaná svatbou. A pokud ne svatbou, pak jistě intenzivní a nezapomenutelnou milostnou aférou. Přinejmenším však mezi oběma vznikne trvalé, byt i platonické přátelství. Pokud ovšem nejsou planety jejich horoskopů ve vážném poškození. Vztah mezi znameními ve vzorci 5-9 jen velmi zřídka končí vzájemným odporem nebo chladem. Tito partneři jsou stvořeni jeden pro druhého. (Pokud jsou jim ovšem nakloněny konfigurace jiných planet.) Nemusíme se zdržovat jejich potenciálním platonickým vztahem, neboť teď nám jde jen o ženu pod vládou Neptuna a muže pod vládou Pluta, kteří se navzájem milují. Pokud je jejich Slunce a Luna v konjunkci, sextilu či trigonu, pak je jejich láska darem od Boha (stejně jako u ostatních znamení v tomto vzorci). Naneštěstí existují lidé, kteří dopustí, aby strach a nerozhodnost zastínily jejich štěstí, které je jinak na dosah. Pokud včas neprozří, může se stát, že bohové vezmou své požehnání zpět a to, z čeho se mohl stát nádherný vztah na celý život, skončí odloučením. Taková tragédie - ano, jde opravdu o tragédii, neboť vzpomínka na jejich vzájemnou (byť zmařenou) lásku je bude pronásledovat až do smrti - může mít několik příčin.Jednou z nich může být fakt, že ve chvíli setkání jsou oba poutáni vztahem k jinému člověku a nenajdou dostatek odvahy, aby si přiznali skutečný význam toho; co cítí jejich srdce a co vidí jejich oči, poněvadž jsou vázáni svým smyslem pro spravedlnost. Ale jde o mylný pocit zodpovědnosti, který může ve svém důsledku škodit i tomu, koho má ochránit, neboť není nic horšího než život s člověkem, jehož srdce patří někomu jinému. To samozřejmě nemá být obhajoba nevěry či rozvodu. Je to spíše návod, jak se obému vyhnout, neboť lidé často jednají ukvapeně a nevyčkají chvíle, kdy potkají člověka, ke kterému mohou vzplanout skutečně hlubokým citem. Místo toho se často spokojí s citem méně hodnotným. Rada o dvojím měření není v tomto kontextu nijak staromódní, nýbrž navýsost praktická. Na jiném místě této knihy jsem se zmínila, že "ti, které Bůh spojil ...", nejsou ti, kteří se vrhají do vztahu dříve, než nabyli dostatek zkušeností pro takový krok. Lidské vztahy jsou vždy složité (zejména pak mezi Rybami a Štíry) a často jen přímí účastníci jsou schopni posoudit rozsah možných komplikací. Lidé zvenčí nedokážou odhadnout skutečný stav věcí podle toho, jak se jeví navenek. Karma je hlubokou studnou, na jejíž dno nelze dohlédnout jediným zběžným pohledem. Neexistuje způsob, jak změnit třeba i jen zamýšlenou nevěru v dobry' skutek. Nevěra vždy je a zůstane prohřeškem. Přesto tam, kde vládne pravda, není místa pro nevěru, neboť ta je jejím opakem. Pravda dokáže překonat každou obtíž, když jí čelíme otevřeně a s pochopením. Děti a ohledy na jiné okolnosti někdy zabrání muži Štíru a ženě Rybě, aby byli spolu, a jejich vztah musí být ukončen. Když k tomu dojde, oba obyčejně pociťují hlubokou bolest, tak velkou, že ji často nedokáže vyléčit ani čas. Je to prostě typ situace, do které se Ryby a Štíři z nejrůznějších, většinou složitých astrologických a karmických příčin často dostávají. Někteří ji řeší osvobozující přímostí. Jiní nikoli. Páry, které nečeká tento osud (nebo které tento problém společně úspěšně překonaly), mají mimořádnou naději na trvalý vztah, v němž poznají jen velmi vzácně nudu nebo pocit otupění. Přesto je však na místě ještě jedno varování. Pokud se tento pár dokáže vyhnout předchozím nástrahám, přesto na něj může čekat ještě další zkouška. Musí se totiž vyvarovat pokušení, jako jsou drogy, alkohol, okultismus či sexuální promiskuita. To jsou totiž nástrahy neustále číhající na nevyvinuté typy lidí pod vládou Pluta a Neptuna, kteří spojili své citlivé aury. Jakmile ale jednou překonali všechny nástrahy, nebo v případě, že se takové překážky na jejich cestě vůbec nevyskytly, život se pro ně stane symfonií klidu, štěstí, míru a radosti. Je jasné, že i v jejich skladbě čas od času zazní disharmonické tóny. Pro muže Štíra je charakteristická silná vůle, intenzivní city a pevné názory, z čehož vyplývá jeho neochota nechat se vést směrem, který předem sám neurčí, a to obrazně i doslovně. Navíc je poměrně dost podezřívavý. Přes svou podezřívavost však čeká, že mu bude partnerka bezvýhradně věřit, a to nejen v otázkách partnerské věrnosti, ale ve všech jeho rozhodnutích, která se často budou týkat obou. To je od něj poněkud sobecké. Tedy je to od něj velmi sobecké. Ale jeho partnerka Ryba nebude proti jeho dvojímu metru panovačného muže protestovat jako jiné ženy. Průměrnou ženu Rybu nezachvátí panika při občasných sexistických výstupech jejího muže. Dokonce možná bude potají pobavena a rozhodně bude vědět, jak svého partnera zvládnout. Zatímco on se bude domnívat, že se mu daří prosadit svou vůli, ona jej bude pomalu a téměř nepozorovaně zaplétat do svých neptunsky křehkých, ale pevných sítí. V daleko hlubším smyslu než žena ve znamení Vah má v sobě tato žena všechny ženské lsti, kterých se muž bál již od Eviných dob, a navíc několik lstí výsostně svých. Dokonce i úžasná plutonská síla a pronikavost je jen slabým brněním proti její totální ženskosti. Štír hoří touhou vyřešit každou záhadu, s kterou přijde do styku a která jen trochu stojí za námahu (ty, které za ni nestojí, chladně ignoruje), ale ženská mystická záhadnost neptunské dívky je nad jeho síly a vždy mu unikne. To jej bude velmi trápit a podvědomě trýznit. (Vše, co Štír kdy zažívá, je velké.) Přesto ale paradoxně je právě toto tím, co jej jako magnet přitahuje k této bytosti mnoha nálad, mnoha aurických barev a mnoha odstínů vnímavosti a čistoty. Přestože jej frustruje a mate, přitahuje jej stále blíže a blíže a podněcuje jeho snahu proniknout do hlubin jejího tajného já. Věcí, která jistě nebude přispívat k jejich sblížení, je její sklon neustále jej popichovat. Ne hrubě nebo uvřeštěně. To není její styl. Ona jej dokáže "utlouci peříčkem", neustále jemně poštívat, něžně a téměř neškodně. Tedy neškodně pro většinu mužů, nikoli však pro jejího partnera pod vládou Pluta, neboť jeho city jsou tak jemně naladěny, že dokážou zachytit vlnové délky, o jejichž existenci nemají ostatní muži ke svému prospěchu ani ponětí. Tato dáma totiž dokáže jako kapka vody, pomalu a vytrvale, omílat mužovu schopnost odporu, aniž si toho on vůbec všimne. Náš Štír je však výjimkou. Po nějaké době, kdy byl vystaven jejímu neustávajícímu proudu drobných, ale dobře mířených kapek, se může stát, že náhle ztratí svou tolik ceněnou sebekontrolu a rovnováhu a prudce vybuchne. To může být nebezpečné. Jeho příval hněvu může dokonce zadusit jejich lásku, neboť ve chvílích vzteku zajisté pronese bolestivě krutá slova, která mohou zlomit její tak zranitelné srdce. A ona jej zase může přivést k zoufalství a pocitu marnosti svými záchvaty pláče, jež pramení ze strachu, svou neuchopitelností, která zastíní její tajuplný šarm. Pokud je navíc typem Ryby Velryby, a tudíž vážně ohrožuje jeho mužství, zřejmě ji opustí, i když mu to způsobí nevyslovitelnou bolest. Raději se však rozhodne odejít, než aby obětoval svou mužskou integritu nebo nechal spoutat svou svobodymilovnou plutonskou duši. Nicméně i když ji opustí, je možné, že se vrátí zpět, vezme-li si jeho partnerka z celého konfliktu poučení. K jiné ženě by se asi nevrátil, ale tato jeho múza mu nedává spát a pronásleduje ho v bezesných nocích způsobem, který sám nikdy nepochopí. Rozchod může znamenat zároveň nové setkání (tak je tomu u všech vztahů ve vzorci 5-9). Čas mezi rozchodem a usmířením může být někdy měřen na minuty či hodiny, jindy však i na měsíce či roky. To je dlouhá doba, ale jak Ryby, tak i Štír jsou trpěliví a ochotní přinášet oběti, chtějí-li dosáhnout cíle. Oba instinktivně cítí, jaká odměna je čeká za jejich věrnost a výdrž. Ačkoli čas od času se mohou vyskytnout období nesouladu, která jsou zapříčiněná jejich šachovou partií, kde figurami jsou city, šťastné okamžiky rozhodně převáží chvíle smutku. Vzájemně sdílený pocit vytržení ve chvílích intimního sblížení je neviditelně, ale pevně spojí. Pokud jsou jejich Slunce a Luny v konjunkci, sextilu či trigonu a jejich Slunce v trigonu a pokud je spojuje hluboký fyzický i citový vztah, pak (jsou-li dostatečně upřímní) jistě přiznají, že žádný minulý ani budoucí vztah se nemůže vyrovnat jejich současnému splynutí. To je docela dobrý důvod, proč by měli zůstat spolu, zejména když oba vědí, že nemohou dosáhnout vyšších vrcholů, než na jakých právě stojí. Tichá intenzita a plná soustředěnost jeho milování a její zázračná ochota mu jak důvěřovat, tak se mu i cele odevzdat jsou předivem, které dokáže vášeň mezi mužem a ženou nasměrovat jakýmkoli směrem, snad kromě pohybu v kruhu směřujícího ke své genezi. Když vibrace mezi Plutem a Neptunem nabudou intenzivně emocionálního charakteru, jejich vztah může být (byt třeba jen okrajově) ovlivněn tématem smrti. Může se jich dotknout nebo je jen zdáli minout, může se jen projevit zájmem o reinkarnaci či jiná témata tak či onak související se smrtí. Je přirozené, že smrt v některé ze svých podob se dotkne každého lidského vztahu, nejen Štíra a Ryby, ale smrt, která se dotkne tohoto páru, v sobě obvykle obsahuje nějakou nevysvětlitelnou záhadu. Jediným skutečně důležitým zdrojem nespokojenosti mezi ženou pod vládou Neptuna a mužem Štírem, jediným nebezpečím, které ohrožuje jejich vzájemné štěstí, je nikoli neslučitelnost jejich povah, nýbrž sobectví lidských citů, které se skrývají pod tváří oddanosti, aby z nich učinily vězně jejich vlastních vášní. Může jít jen o neopatrně pronesené slovo, které už nelze vzít zpět, nedostatek pozornosti k partnerově skryté, nicméně vždy rozjitřelé citlivosti, někdy také třeba o neoprávněnou žárlivost a podezřívavost, o zničující snahu uniknout své vlastní bolesti pomocí alkoholu či drog nebo také jen o nějakou malou lež, bezvýznamný podvůdek či předstíraný nezájem. Je velice smutné pomyslit, že by tito dva lidé kdy měli zapomenout na krásné tóny svých souznících duší, které se rozezněly ve chvíli jejich prvního setkání.Snad by se měli pokusit připomenout si melodii, kterou uslyšeli onen den, kdy se jejich oči poprvé setkaly a oba zachvátil pocit, jako by se řítili do hluboké studny. Měli by si vzpomenout na to sluncem prozářené odpoledne a její nespoutaný smích, který se rozezněl, když jí věnoval prostou kytičku vřesu ... ale na tom vřesu se stále ještě třpytily kapičky rosy. Měli by se znovu vrátit ke svým prvním dotekům ... prvním záchvěvům a překvapeným pohledům. Měli by se pokusit toto vše prožít znovu ... Ať se jmenují Smith, Glassberg, Mendenhall, Zopfi, Marshall nebo Brewster, naše Ryba a náš Štír by měli nechat svou karmickou pamět napsat třetí akt své hry ... Pluto: Slečna Lizzie Schwartzopfová, pokud se nemýlím? Promiňte, ale zdá se mi, že vás odněkud znám. Možná jsme se setkali na Nilu ... nebo na farmářském trhu. Nemohlo to být v Acapulku? Neptun: (tiše, velmi tiše) Ano. Ach ano. Jistě to tak muselo být. Protože vaše oči ... jsou tak známé. Snažím se vzpomenout si, kde ... Pluto: Ted' si vzpomínám. Bylo to v Anglii. Na vřesové pláni.Neptun: A pršelo.


Prevzaté z knihy "Znamení lásky"Návrat na hlavnú stránku SZM.sk